Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Blancotextiel.com, de partnershop van Feeërieke BV.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan en verantwoordelijk te zijn over uw daad van aankoop. 

Verkoper 
Feeërieke BV, BTW nr : BE0689.586.262 

Prijzen 
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. 
De prijzen gelden steeds per stuk tenzij anders vermeld. 
De prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten, inclusief btw. 
De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn. 

Aansprakelijkheid 
Alle artikelen die verkocht worden door Feeërieke worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Schade 
Indien er schade is aan de levering dient de consument dit te melden binnen de 5dagen na aflevering van de goederen met duidelijk fotomateriaal. 

Betalingsvoorwaarden 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14dagen. 
Er wordt een verwijlinterest aangerekend vanaf 1 maand na factuurdatum van 2,75% per maand op het factuurbedrag. 
Er wordt een algemene schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag. 
Er worden administratieve onkosten aangerekend voor een forfait van € 15.